fbpx

Peserta Mom SPA

Sabtu, 24 Desember 2022

 

namaketerangan
Bd. Sabar Mulianta Sitepu, S.Tr.Keb,.CH,.CHt,. C.BMHT,. CAcHTNARASUMBER
Vidiya Asita Asiana, S.Tr.Keb,.CH,.CHt,. C.BMHT,. CAcHT,. C.MSHTNARASUMBER
Hilda Elisa, Am.KebPESERTA
Nor Syafitri F. A. A, S.Tr.KebPESERTA
Ni Putu Eka Damayanti W, Amd.KebPESERTA
Afriyanti Margaretha, Amd.KebPESERTA
Sitti Sunarni Mainuru, S.Tr.KebPESERTA
Lida Yulida, Amd.KebPESERTA
Ni Wayan Supartini, A.Md.Keb.,SKMPESERTA
Ayu Nurma Islami Syafa'ah, Amd.KebPESERTA
NI WAYAN PADMAWATI, A.Md.KebPESERTA
Anggi Citra Dewi, A.Md.KebPESERTA
Suriani, S.Tr.KebPESERTA
Tresno Puji Rahayu, Am.KebPESERTA
Haryani, Amd.KebPESERTA
Nur'Asih, Amd.KebPESERTA
Samaria Sitompul, S.Tr.KebPESERTA
Hesti Handayani, AM.KebPESERTA
Siti Sa'datul Mu'thiyah, A.Md.KebPESERTA
MIRA DEWI KURNIANINGSIH SUWITO, S.Tr.KebPESERTA
Mery Maydiana, A.Md.KebPESERTA
PUTRI DEVI ANGGRAENI, A.Md.KebPESERTA
Lina Haryani, A.Md.KebPESERTA
Anisa Rifahmi Aulia, Amd.KebPESERTA
Sarwi Endah, Amd.KebPESERTA
Deby Adityarini, Am.KebPESERTA
Asti Torina, Am.KebPESERTA
Istiqamah, Amd.KebPESERTA
Fitria Yuliana, SSTPESERTA
Nur Ainun Anas, Amd.KebPESERTA
LANA SILVIA, Amd.KebPESERTA
Dwi Handayani, Amd.KebPESERTA
Algina Harma, Amd.KebPESERTA
Syahnidar Lubis, Am.KebPESERTA
Ulatul Fikriyah, Amd.KebPESERTA
Luh Ayu Adnyani, S.Tr.KebPESERTA
Trisna Yuni Handayani, S.ST.,MPHPESERTA
Novita Koibur, A.Md.KebPESERTA
Amalia Diar Silfia, Am.KebPESERTA
Erni Yusnidar, AM.KebPESERTA
Pande Made SrianiPESERTA
Dyah Renaningtyas, Amd.KebPESERTA
Vivin Hendrayani, AM.KebPESERTA
Herawati, S.STPESERTA
Cut Ajeng Rismahani, Amd.KebPESERTA
SHELFI MANIAR, AMD.KEBPESERTA
Anisa Fitriya, A.Md.KebPESERTA
Andriyani Muslim, S.Tr.KebPESERTA
Tisa Nabella Putri, S.Tr.KebPESERTA
Sulasmi, S.S.TPESERTA
Salma Nurhasanah, Amd.KebPESERTA
Safiah, S.Tr.KebPESERTA
Luluk Ul Janah, A.Md.KebPESERTA
IRMA LISADAHZARI, A.Md.KebPESERTA
MARLINA NUR AINY, AMd.KebPESERTA
Eka Murni, A.Md.KebPESERTA
Yuningtyas Woro Palupi, A.Md.KebPESERTA
Melly Gita Triswandani, A.Md.KebPESERTA
FITRIYANTI, S.SiTPESERTA
Ani Sepya Mulyani, A.Md.KebPESERTA
Indriani Mulyanti, Am.KebPESERTA
Febriyanti Herdiana Putri Verlindasari, A.Md.Keb., CBTRPESERTA
Syaffriani, Amd.KebPESERTA
Dian Agustin, Amd.KebPESERTA
Iik Sumartini, Amd.KebPESERTA
Rini Maharani, STr.KebPESERTA
Refia Rahma Setiawati, A.Md.KebPESERTA
Novi Madriani AdawiahPESERTA
MAYA SHINTA DEWI, S.STPESERTA
Ika Kartika Mustikawati, Amd.KebPESERTA
Mutiara Putri Horison, A.Md.KebPESERTA
Ni Made Devy Praba Apsari, S.Tr.KebPESERTA
Diah PurnamasariPESERTA
Ranin Octrianitha Husna, AM.KebPESERTA
Bid. Yoana Pricilia Rumangkang, S.Tr.KebPESERTA
Famela, Amd.KebPESERTA
Inayah Awalif Auziah, A.Md.KebPESERTA
Barokah, A.Md.KebPESERTA
Chintya Yolanda Wulandari, S.KebPESERTA
Wuni Mei SetiasihPESERTA
Ni Putu Prastika Rahayuni, A.Md.KebPESERTA
Rita Aman, S.Tr.KebPESERTA
ERVA SEPTHIN RAHMAWATI, Amd.KebPESERTA
Sherly IlnaPESERTA
Luh Diah Riswantari, Amd.KebPESERTA
Non Maswati, S.STPESERTA
Arni Wijayanti, Amd.KebPESERTA
Luh Gede Wini Khrisnayanthi, A.Md.KebPESERTA
Bd. Sutianah, SKM,S.ST.KebPESERTA
Marissa Arli, Am.KebPESERTA
I Desak Made Murniati, Amd.KebPESERTA
Yuni Fatma Wati, Amd.KebPESERTA
Salsabilla Nadia FirdaisPESERTA
Resky Juliana Nursyam, Amd.KebPESERTA
Fitri Andriani, SST, M.KesPESERTA
LIa RAHMATIA, Amd.KebPESERTA
Siti AlkhikmahPESERTA
Yayu Retno NingrumPESERTA
Maya Rafika, S.Tr.KebPESERTA
Rekha Putri Cikmanuna Nursa, A.Md.KebPESERTA
Yuni Aristy, Amd.KebPESERTA
Metha Dwi Tamara, S.ST., M.KMPESERTA
Nofriana, A.md.KebPESERTA
Indah Dwi HaryantiPESERTA
Sarkia, A.md.KebPESERTA
Siti MuzayanahPESERTA
Neffa Ashma Ulfah, Amd.Keb., S.K.MPESERTA
SHERLY MALTHUFAH, AMd.KebPESERTA
RISNA WATI, Amd.KebPESERTA
Arika Inggriany Makaliwuhe, A.Md.KebPESERTA
Latifa Rezky Ritonga, S.KebPESERTA
Darnah Yanti, S.Tr.KebPESERTA
Luthviana Hidayah, Amd.KebPESERTA
Dety Priccilia Febri Yanuar, A.Md.KebPESERTA
Fatmawati Ardiyan Kartika Laniwati, STPESERTA
Nurwahdania T, Amd.KebPESERTA
Selamat Riyani, A Md.KebPESERTA
Agan Sridewi, Amd.KebPESERTA
Sifa Fauziah Sari, A.md.KebPESERTA
NOFRI DARTI, S.Tr.KebPESERTA
SRI DARAH AYU RUSLAN, S.Tr.KebPESERTA
RAMLA HAMID, AMD.KEPPESERTA
Diana Ulfah, Am.KebPESERTA
Hariyati, Amd.KebPESERTA
Fida Sulastri, S.Tr.KebPESERTA
Desi Aryanti, A.Md.KebPESERTA
Lidya Afrina Wati, Amd.KebPESERTA
Dinar Kusumaningrum, S.KebPESERTA
Durrotuz Zahidah, A.Md.KebPESERTA
ISTIYAH, SSTPESERTA
ELYZA, A.Md.KebPESERTA
Sarah Agustinawati, Amd.KebPESERTA
Rita Sri Yanti, Amd.KebPESERTA
Fanesah Tri Astianah, A.Md.KebPESERTA
Indah Abdy Firdaus, S.Tr.KebPESERTA
Desy Listianingsih, AM.KebPESERTA
ENENG ROHAYATI, A.Md.KebPESERTA
Husnah, A.Md.KebPESERTA
Afestya Dewi, A.Md.KebPESERTA
Eka Nursyafitri, S.Tr.Keb.,BdnPESERTA
Intan Nofianingrum, Amd.KebPESERTA
Putri MahamiPESERTA
Bdn. Nor Rimadhanty Mediana Pratiwi, S.Tr.KebPESERTA
Tri Murti, S.STPESERTA
Penina Rumtotmey, A.MD.KebPESERTA
Lucyana Theresia, S.Keb.,BdPESERTA
Nurul Hikmah Rizki, S.Tr.KebPESERTA
Ni Luh Putu Fianingsih, S.Tr.KebPESERTA
SHEINA MUTIARA MAYLISA, Amd.KebPESERTA
Lisma Nurullisa, S.Tr.KebPESERTA
Winda Agustin Widiastuti, Amd.KebPESERTA
Ngesti Prihatini, SSTPESERTA
Rivlia Windy, AMd.KebPESERTA
Susan Juliana Sihombing, S.Tr.KebPESERTA
FITRIA TRISTIANTI, S.Tr.KebPESERTA
NAFHATIL RISKI HULU, STr.Keb, CBMTPESERTA
Desi KristyantiPESERTA
Ai Sry Maelani, A.Md.KebPESERTA
Merdekawati, SST, M.KesPESERTA
Ida Nur Kholifah, Amd.KebPESERTA
Putri Noer Jayanti, S.KebPESERTA
Putri Engla Pasalina, S.ST, M.KebPESERTA
Nirmala Sari, M.KebPESERTA
Niken Zulfuziastuti, S.S.TPESERTA
Reny LuanaPESERTA
ETI AETI, Amd.KebPESERTA
Suziza Asrina, Amd.KebPESERTA
Sri Rizki Saputri, AMD.KebPESERTA
Nita Tri Wulandari, Amd.KebPESERTA
Idarohaya, AM.KebPESERTA
Dian Damaiyanti, SSTPESERTA
Radha Khairunnisa, S.Tr.KebPESERTA
Cory Triwenanda Putri, A.Md.KebPESERTA
Nur Rizka Mardhatillah Halik, A.Md.KebPESERTA
Sri Palupi Meruwanti, Amd.KebPESERTA
Indah Permata Putri, Amd.KebPESERTA
Lia Gusmelda, A.Md.KebPESERTA
Rahmayani, Amd.KebPESERTA
Nurrohmatu Soimah, A.Md.KebPESERTA
Citra Az Zahra, Am.KebPESERTA
Alifa Rahmannisa Rabbani, S.Tr.Keb., BdnPESERTA
YOSFINA MARTISA SANGE, A.Md.KebPESERTA
Hendri Devita, SKM, M.BiomedPESERTA
Zakiah, Amd.KebPESERTA
Susintawati, S.KepPESERTA
Ainatul Ulfa Karimah, A.M.KebPESERTA
Dwi Wulaningsih, S.Tr.KebPESERTA
Tri Yuliana, Amd.KebPESERTA
Lydia Oktaviani, A.md.KebPESERTA
Rizqi Dian Pratiwi, M.Tr.KebPESERTA
Sesilia Atakadi Cika Heni, A.Md.KebPESERTA
Nazwa Alkatiri, S.Tr.KebPESERTA
EPI SATRIA, S.SiT.M.KebPESERTA
Christiana Kobandaha, S.T.KebPESERTA
ITA DINIA SARI, Amd.KebPESERTA
ROIHAN SARI NASUTION, Am.KebPESERTA
Nur Jayanti Indra Dewi, A.Md.KebPESERTA
Nurul Atizyah Putri, A.Md.KebPESERTA
DEVITA HAYU WIDAYANTI, A.Md.KebPESERTA
Siska Ulan Pertiwi, A.Md.KebPESERTA
Ika Natalia Ws, Am.KebPESERTA
Fatimah Munir, A.Md.KebPESERTA
Sumarni Sumeni, AMd.KebPESERTA
Laras Gusniawati, A.Md.KebPESERTA
Juminah, S.Tr.KebPESERTA
Kingkin Pawesti, Amd.KebPESERTA
Dwi May Yanti, Am.KebPESERTA
Rita Lestari, A.Md.KebPESERTA
Deti Sulastri, S.KebPESERTA
Yunia Purnawati, Amd.KebPESERTA
Eni Astutik, A.Md.KebPESERTA
Apri Haryani, Am.KebPESERTA
Iis Ana Syaripah, Amd.KebPESERTA
Rima Effendi, AMd.KebPESERTA
Herlin Gris, SHPESERTA
BD. MAMNUNNIYAH, S.KEBPESERTA
Hesti Andarini, A.Md.KebPESERTA
Nova Oktavia, AM.KebPESERTA
Retno Yulinda Nurnaeni, A.Md.KebPESERTA
Widya Kristianti, Am.KebPESERTA
Neng Sofa SofariyahPESERTA
Esa Salamatul Jannah, S.Tr.KebPESERTA
Shafiatush Shalikhah, S.Tr.Keb., BdnPESERTA
MAWARNI YUNITA, S.SiTPESERTA
Andriya Syahriyatul Masrifah, S.ST, M.KesPESERTA
EKA FERY DIANA, Amd.KebPESERTA
ARISKA JAYANTI, S.Tr.KebPESERTA
Asmaul Husnah, S.Tr.KebPESERTA
Rahma Putri Andini, A.Md.KebPESERTA
Feronika Nanuru, S.KebPESERTA
Gita Claudia, Amd.KebPESERTA
Karwati, A Md.KebPESERTA
Ernawati, A.Md.KebPESERTA
Dhynar Dwimalasari, A.Md.KebPESERTA
Indah Puspita Sari, S.Tr.KebPESERTA
Ataniyallahuhair, S.Tr.KebPESERTA
Yuliana, Amd.KebPESERTA
Defi Afriyanti, S.Keb.,BdnPESERTA
Erna Sujiati, Amd.KebPESERTA
Adistiya Rahpida, Amd.KebPESERTA
PRIMALIA DEWI, A.Md.KebPESERTA
RUSMIATIPESERTA
Cyntia Arum Tresna Anggraeni, Amd.KebPESERTA
Sri Wahyuni M, Amd.KebPESERTA
Bdn. Lolita Juniar Sihombing, S.Tr.KebPESERTA
Apt. Dina Dwi Aryeni, S.FarmPESERTA
Anisa Nurul Hidayah, Amd.KebPESERTA
Chaeratun Nafisah, S.STPESERTA
Maya Yuniarti, Am.KebPESERTA
Afra Sausan Widad Sujumi, AMD.KebPESERTA
Nina Puspayanti, S.Keb., BdPESERTA
Sita Fitriani, A.Md.Keb, CHEPESERTA
Sartika Nirmalasari, A.Md.KebPESERTA
Nurhabibi Sitorus, Am.KebPESERTA
Tuti Pujiastuti, S.Tr.KebPESERTA
Rita Purnasari Br Tarigan, Amd.KebPESERTA
Syarifatul Hasanah, A.Md.KesPESERTA
Septiana Anggraini, A.Md.KebPESERTA
Rindi PramulyaPESERTA
Anjar Restinah, Amd.KebPESERTA
Ari Astuti Hanifah, S.STPESERTA
AZIZATUL ROSITA, S.Tr.KebPESERTA
Farhatul Afifah, Amd.KebPESERTA
Busnar, Amd.KebPESERTA
Syifa Shafamada, S.Tr.Keb, BdnPESERTA
Annisa Ratna Fadhilah, S.KebPESERTA
Endang Wahyuni Achyari, Amd.KebPESERTA
Yan EvaYanti, A.MdPESERTA
Widi Sagita, S.ST,M.KesPESERTA
Hamidah Malahayati, S.Tr.KebPESERTA
SITI KHOIRUNIKMAH, Amd.KebPESERTA
Santi Fuji Astuti, Amd.KebPESERTA
Haerani, STr.KebPESERTA
Marliani Savitri, Am.KebPESERTA
Rahayu Dwi Basuki, A.Md.KebPESERTA
AnggrianiPESERTA
Dwi Lestari, Amd.KebPESERTA
ARTIN ANDRIYANTI, SSTPESERTA
Luh Made Purwaningsih, A.Md.KebPESERTA
Rina Apriatna, A.Md.KebPESERTA
Bunga, Amd.KebPESERTA
Iba Arni Fida Rozzoq, Amd.KebPESERTA
Ridha Rani TiyasTuti, A.Md.KebPESERTA
KRISTIANINGSIHPESERTA
Nurlini, Amd.Keb., SKM, M.KesPESERTA
Evie Nur Hidayah, A.Md.BattraPESERTA
Yulinar Ristanti Tambunan, Am.KebPESERTA
Sari Purbaningsih, S.STPESERTA
Kiki Dharmasari, Amd.KebPESERTA
Zumrotun Adawiyah, A.Md.KebPESERTA
Aprilia Susanti, SST.KebPESERTA
Badriana, A.Md.KebPESERTA
Nasridah, AM.KebPESERTA
Rani Eka Setiaji, Amd.KebPESERTA
Jayanti Mandasari, SSTPESERTA
Mujur Mayang Sari, S.PdPESERTA
Dian Anggraini, Amd.KebPESERTA
RYZKI ASRI WAHIDA, S.STPESERTA
Auliatul Ilmi Nasukha, A.Md.KebPESERTA
Wulandari Nur Puspita Dewi, Amd.KebPESERTA
DIAN FITRIANI, AMd.KebPESERTA
Nova Yulita, M.KebPESERTA
Nisa Latipatunnisa, S.KebPESERTA
RINI PURI, S.KepPESERTA
RYZKI ASRI WAHIDA, S.STPESERTA
Desi Arpika, S.T.Keb.,BdnPESERTA
Erlyn Nechyta Sidabutar, Amd.KebPESERTA
Morida Kristina Br Sitorus, Amd.KebPESERTA
Maria Ruhana, S.Tr.KebPESERTA
Bdn. Rosnani, S.STPESERTA
Tasyifa Amilia Adha, A.Md.KebPESERTA
Rona Sentia Wisra, Amd.KebPESERTA
Novi Wulandari, Amd.KebPESERTA
Novita Satriani, A.Md.KebPESERTA
Hamida, S.Kep,.NsPESERTA
Ratih Kusumawati, S.SPESERTA
Siti Sumirah, Amd.KebPESERTA
Iis Indah Sulistyowati, Amd.KebPESERTA
Yohana Anggriani, S.Tr.KebPESERTA
Hayati Nurissobah, Amd.KebPESERTA
Widya Puspita Diestyara, A.Md.KebPESERTA
Atika Nurul Wafiah, A.Md.KebPESERTA
DINA BAYU ARIFANTI, A.Md.KebPESERTA
Neneng Sri Hartati, A.Md.KebPESERTA
Ratna Susanti, S.PdPESERTA
Shasi Phaskani, A.Md.KebPESERTA
Nurul Hidayah, A.Md.KebPESERTA
Rai Putri Fatin Fauziah, S.STPESERTA
Luh Eka Pratiwi, S.Tr.KebPESERTA
Cita Amanda Sari Putri, A.Md.KebPESERTA
Vindi Akati, A.Md.KebPESERTA
Arfina, SSTPESERTA
Endang Sulastri, Am.KebPESERTA
Kana Hadiani, Amd.KebPESERTA
Bd. Qatrunnada Naqiyyah Khusmitha, S.Keb, M.KebPESERTA
Dewi Susilawati, S.ST.,M.KesPESERTA
Sarina, Amd.KebPESERTA
Risa Novitasari Lidya Putra, Amd.KebPESERTA
Shinta Yulanda Sari, A.Md.KebPESERTA
Fitriana, Am.KebPESERTA
Marsita, Amd.KebPESERTA
Yulfariani, Am.KebPESERTA
Henny Kristiani, Amd.KebPESERTA
Rabiah Al Adaliah SPPESERTA
OZA WAKIAH, S.Tr.KebPESERTA
Iney Pive Enosentris, S.Keb, BdPESERTA
Suriyanti Nur, Amd.KebPESERTA
Kusnul Qotimah, AMd.KebPESERTA
Bd. Fadhilatul Ulya Candra Safira, S.KebPESERTA
Fenny Rahman, Amd.KebPESERTA
Fera Nuroctiviani, A.Md.KebPESERTA
SOFI RUFIAH APRIYANTI, S.KebPESERTA
Januarisky, Amd.KebPESERTA
LISTIA RIZKY, A.Md.KebPESERTA
Nur Alifatin, AMd.KebPESERTA
Dewi Oryza Sativa, S.STPESERTA
ERFINA, S.STPESERTA
Made Dewi Rismayuni, A.Md.KebPESERTA
Siti Masita, STr.KebPESERTA
Fitriyanah, Amd.KebPESERTA
Eka Agustina, Amd.KebPESERTA
Heni Safitri, SKMPESERTA
Fuji Astuti Vianingsih, Amd.KebPESERTA
Lusia Deran Lein, S.Tr.KebPESERTA
Anisa Nur Rahma, drPESERTA
Ika Fajar Dwi Nursetiyawati, A.Md.KebPESERTA
Risma Resminingsih, Amd.KebPESERTA
Sri Dewi Handayani, S.Tr.KebPESERTA
Enik IndrawatiPESERTA
Ikmah Maulani Ramadhan, A.Md.KebPESERTA
Ursula Mola, Amd.KebPESERTA
Perpetua Suarlembit, Amd.KebPESERTA
ZULFITRI MARYASNI, A.Md.KebPESERTA
Rosnawati, Am.KebPESERTA
Ni Ketut Yunita Dewi, S.KebPESERTA
UlinahPESERTA
Sari Bulan, A.Md.KebPESERTA
WATINA, Amd.KebPESERTA
Ummi Yana, S.Tr.KebPESERTA
Desi Marsasela, A.Md.KebPESERTA
Nur Fitria Ariani, Amd.KebPESERTA
Arsy Putri Berliyani, A.Md.KebPESERTA
Esy Denisa, AMd.KebPESERTA
Siti Aminah, Amd.Aktr,.SKMPESERTA
Dara Humaera, Amd.KebPESERTA
ENI WIRYANTI, Amd.KebPESERTA
Siti Musrifah, S.S.T.KebPESERTA
Nur Khikmah, A.Md.KebPESERTA
Diah Nur Indah Sari, Amd.KebPESERTA
Mei Lisa, Amd.KebPESERTA
Ni Putu Detti Udayani, A.Md.KebPESERTA
Fairuz Zakiyah, S.Tr.KebPESERTA
Devi Melidawati, A.Md.KebPESERTA
Yusridha Nasution, SSTPESERTA
Putri Mezzaluna Azzahra, Amd.KebPESERTA
ELZA YULIANAPESERTA
Wahyu Widayati, M.KebPESERTA
Koriah, S.Tr.KebPESERTA
Sudarwati Simarmata, Amd.KebPESERTA
Lisna Sirait, Amd.KebPESERTA
Alfi Hidayati, S.Tr.KebPESERTA
Kiranti Febri Ariani, A.Md.KebPESERTA
Dewi Septiani, Amd.KebPESERTA
Tika Raupu Ummu NairaPESERTA
EVI ERDIANTIPESERTA
Miny Kadengkang, S.PdPESERTA
Maya Nurdina Wati, Amd.KebPESERTA
Erisa Yuniardiningsih, S.ST., M.KesPESERTA
Ayu Fatmana Wihareni, Amd.KebPESERTA
UMI KULTSUM, Amd.KebPESERTA
Lina Tuzzahroh, Amd.KebPESERTA
Maya Amalia, S.STPESERTA
Lailatul Fadliyah, S.ST.,M.KesPESERTA
Dian Rahma SariPESERTA
Nur Halimah, S.Keb., BdPESERTA
Kiki SiswantiPESERTA
Novian Agung Wiyanggari, S.Tr.Keb.,BdPESERTA
Citra Rachma Annisa, A.Md.KebPESERTA
Azifi Zahara Herawan, Amd.KebPESERTA
Nur Hayati, Amd.KebPESERTA
Syaripah Nadya, Amd.KebPESERTA
Rahmawati Rosdini, A.md.KebPESERTA
Annisa Shiva FatihaPESERTA
DIAH AYU TRISMAYASARI, A.Md.KebPESERTA
Ni Wayan Rentani, A.Md.KebPESERTA
Afrilya Christy SitepuPESERTA
Ana Ussisa, S.Ft, S.Tr.Ft, MScPESERTA
Novita Sari Paulusa, S.Tr.Keb, BdnPESERTA
Diana Puspa Sari Saruksuk, S.Tr.Keb,BdnPESERTA
Maria Mbindi, Amd.KebPESERTA
Rizka Triana Fitri, A.md.KebPESERTA
Elisa Okta Lusia, STr.KebPESERTA
Endri Setyowati, A.Md.KebPESERTA
Indriyani Putriawati, Amd.KebPESERTA
Nur Asyiah Wati, Am.KebPESERTA
Wahyuni Ade Saputri, A.Md.KebPESERTA
Nadroh Nur Sayyidah, Amd.KebPESERTA
Deice Christi Natalia Rumondor, A.Md.KebPESERTA
Vitra Dwi Ramadani, Amd.KebPESERTA
Tamara Dewi Setiyowati, Amd.KebPESERTA
Tyan Ferdiana Hikmah, S.Tr.Keb., Bdn., M.HKesPESERTA
Nyoman Ayu Ria Pastini, A.Md.KebPESERTA
Bd. Suswati, S.Tr.KebPESERTA
Roisyatul Mahmudah, Amd.KebPESERTA
Bd. Aulia Silvia Karminda, S.Tr.KebPESERTA
Siti Sulistyowati, S.ST.Keb.,BdnPESERTA
Intan Permatasari, Amd.KebPESERTA
Fenti Nurlia Seftiani, Amd.KebPESERTA
Riska Purnama Sari, S.KebPESERTA
Bd. Eka Nova Isma Yunita, STr.KebPESERTA
Marisa Lisfiyanti, A.Md.KebPESERTA
MiwilasihPESERTA
Evi YulitaPESERTA
Sumarni Sumeni, AMD.KebPESERTA
Siti Sulistyowati, S.ST.Keb., BdnPESERTA
Ida Royani, Amd.KebPESERTA
Adinda Balqis Rachmiyati, A.Md.KebPESERTA
Fransiska Juwita, STr.KebPESERTA
Nurmayunita, AMKebPESERTA
Nuza Nopriyanti, Amd.kebPESERTA
Susi Karmila AM.KebPESERTA
YENI ANDRIANI, Amd.KebPESERTA
Lisa Azmiyanti AMd.KebPESERTA
ZUBAIDAH, AM.KebPESERTA
Mariska Arbiana, Amd.KebPESERTA
Dian Ariendra Pertiwi, Amd.KebPESERTA
NINDHY WIDYA ANDARINI, Amd.KebPESERTA
Oryska Hetriana Dikentyas, A.Md.Keb.PESERTA
Made Sumartadi, A.Md.KebPESERTA
Bdn. Alif Ajeng, S.Tr.KebPESERTA
dr. Retno HandayaniPESERTA
Fifa Meidiawati Amd.kebPESERTA
Revin Eka Wahyusari Amd.KebPESERTA
Nafisatus Zahra Amd.KebPESERTA
Rahma Damayanti, Amd BattraPESERTA
Dina Indah Pratiwi Amd.KebPESERTA
Ika Yuni Astutik Amd.KebPESERTA
Anuk Titah Rahayu Amd.KebPESERTA
Katharina Pekei S.Tr.kebPESERTA
Dewi Fitriana A, Amd.KebPESERTA
Hubertina Tekege, S.Tr.KebPESERTA
Winda Teresia, A.Md.KebPESERTA
Hidayati, AMd.KebPESERTA
Haryani, Amd.KebPESERTA
Erma Yuli Astuti, AMd.KebPESERTA
Nurkasihan Lahagu, A.Md.Keb.PESERTA
INES YASMADITA MANIK, Amd.KebPESERTA
Uli Kartika AMKebPESERTA
Hj. Mia Novia Resna, S.ST., MM., BdPESERTA
Dina Warmita Lita S.keb.,bdPESERTA
Utami Sari Dewi Am.kebPESERTA
Ning Nawati, A.P.PhPESERTA
Firdha Nisa Fadilah, Am.KebPESERTA
Dewi Purnamasari, AmKebPESERTA